Sesije

Sesija Medicinske Sestre & Tehničari

Written by admin September 21, 2019 0 comment

Subota 21.09.2019. godine od 9h

Sesija medicinske Sestre &

Tehničari

SESIJA I 9:00-10:00

 1. Darja Tadić, Unaprijeđenje rada u Službi porodične medicine
 2. Marija Stojanović, Timski rad-Budućnost porodične medicine
 3. Slađana Gojković, Značaj preventivnih aktivnosti

SESIJA II 10:15-11:15h

 1. Višnja Stanojević, Preventivne RTG dijagnostičke usluge
 2. Aleksandra Grahovac, Značaj palijativne njege
 3. Milena Lazić, Obrada hronične rane/povoji nove generacije
 4. Ružica Lazić, Značaj vakcinacije

SESIJA III 11.30-12:30h

 1. Branka Jović, Škola za trudnice
 2. Marica Đedović, Pravilna priprema pacijenata za laboratorijske pretrage I upoznavanje sa osnovnim principima uzimanja krvi
 3. Sanja Cvijanović, Okupaciono radna terapija u mentalnom zdravlju i primjena u CZMZ Doboj
 4. Milana Lazić, Učestalost neuropatske komponente bola kod hroninog lumbalnog sindroma
 5. Igor Mijić, Uloga fizioterapeutskog tehničara u Centru za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici

SESIJA I 9:00-10:00

 1. Darja Tadić, Unaprijeđenje rada u Službi porodične medicine
 2. Marija Stojanović, Timski rad-Budućnost porodične medicine
 3. Slađana Gojković, Značaj preventivnih aktivnosti

SESIJA II 10:15-11:15h

 1. Višnja Stanojević, Preventivne RTG dijagnostičke usluge
 2. Aleksandra Grahovac, Značaj palijativne njege
 3. Milena Lazić, Obrada hronične rane/povoji nove generacije
 4. Ružica Lazić, Značaj vakcinacije

SESIJA III 11.30-12:30h

 1. Branka Jović, Škola za trudnice
 2. Marica Đedović, Pravilna priprema pacijenata za laboratorijske pretrage I upoznavanje sa osnovnim principima uzimanja krvi
 3. Sanja Cvijanović, Okupaciono radna terapija u mentalnom zdravlju i primjena u CZMZ Doboj
 4. Milana Lazić, Učestalost neuropatske komponente bola kod hroninog lumbalnog sindroma
 5. Igor Mijić, Uloga fizioterapeutskog tehničara u Centru za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici