Hispa

Hispa Sesija

Written by admin May 10, 2022 0 comment

Subota 21.09.2019.

SESIJA I 8:00-09:15h

Moderatori: Milka Vještica, Jadranka Đuranović Miličić, Marina Jotić Ivanović

 1. Darko Tešmanović, Zaustavite rak
 2. Milka Vještica, Karcinom prostate:juče,danas,sutra
 3. Jadranka Đuranović Miličić, Učestalost primjene lijekova u trudnoći i njihov uticaj na zdravstveno stanje trudnice i razvoj ploda
 4. Marina Jotić Ivanović, Skrining mamografija u JZU Dom zdravlja Doboj
 5. Marijana Jandrić Kočić, Skrining kolorektalnog karcinoma,od teorije do prakse

SESIJA II 9:15-10:30h

Moderatori: Daliborka Pejić, Željka Popović, Slađana Pupavac Tomić

 1. Daliborka Pejić, Uloga doktora porodične medicine u prevenciji dijabetesne nefropatije
 2. Inga Marković, Dijetoterapijski pristup insulinskoj rezistenciji
 3. Slađana Pupavac Tomić, Procjena načina ishrane kod pacijenata prije i nakon obolijevanja od arterijske hipertenzije
 4. Željka Popović,Uticaj prirodnih katastrofa na disregulaciju dijabetesa
 5. Slaven Krajina, Alergije na hranu

10:30-10:45h pauza za kafu

SESIJA III 10:45-12:15h

Moderatori: Larisa Gavran, Darko Tešmanović, Žana Maksimović

 1. Žana Maksimović, Značaj D dimera u diferencijaciji plućne embolije u SHMP
 2. Milica Volaš Tovirac, Učestalost komorbiditeta kod oboljelih od hronične opstruktivne bolesti pluća
 3. Darko Tešmanović, Informacione tehnologije u domu pacijenta
 4. Zijad Bešlagić, Značaj socio-medicinske dijagnoze opredijeljenog stanovništva na tim porodične medicine
 5. Larisa Gavran, Obiteljska medicina u Bosni i Hercegini između jave i sna
 6. Olivera Batić Mujanović, Američki vodič za menadžment visokog krvnog pritiska 2017

13:00h ZATVARANJE SIMPOZIJUMA I PODJELA SERTIFIKATA