Radionica

“Škola ambulatornog mjerenja krvnog pritiska – Doboj 2022”

Written by admin June 2, 2022 0 comment

Datum održavanja: 09.septembar 2022.godine
Lokacija: Hotel Park, Doboj
Predviđeno trajanje: 5 časova.

OPIS RADIONICE
Povišen krvni pritisak – hipertenzija je jedan on najznačajnijih uzroka mortaliteta od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti. Ambulatorno mjerenje krvnog pritiska predstavlja neinvazivnu dijagnostičku proceduru kojom se mjeri arterijski krvni pritisak u određenim vremenskim intervalima.
Holter krvnog pritiska daje informacije o prosječnom arterijskom pritisku tokom 24h i srednje vrijednosti
pritiska u određenim periodima, kao što su dan, noć ili jutro.
Porodični ljekar je taj koji prvi dijagnostikuje povišen krvni pritisak. Danas se dijagnoza krvnog pritiska prema savremenim preporukama postavlja upravo putem 24h ambulatornog mjerenja krvnog pritiska.
CILJ EDUKACIJE je da se ljekari upoznaju sa indikacijama primjene ove metode, načinom postavljanja i
funkcionisanja aprata za 24 h ambulatorni monitoring, inerpretacijom rezultata i terapijskim modalitetima u skladu sa rezultatima metode.
Prilikom zaključivanja grupa, svim polaznicima će biti dostavljeni pripremni materijal. Obuka će se izvoditi na savremenim aparatima za 24 h ambulatorni monitoring a pacijenti na kojima će se izvoditi pregledi su izabrani u skladu sa indikacijama.
ŠKOLA JE NAMIJENJENA svim ljekarima koji žele da nauče dijagnostičku metodu 24 h ambulatorni monitoring kao i terapijske protokole u skladu sa savremenim preporukama.
Broj polaznika je ograničen.
Cijena kotizacije za učešće je 100 BAM.

NA KRAJU EDUKACIJE svim polaznicima će biti dodijeljeni sertifikati Udruženja Centara za Hipertenziju,
Prevenciju Infarkta i šloga – HISPABH i Uvjerenje o završenom kursu bodovano prema važećem Pravilniku o Kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.
EDUKATORI:
Prof. Dr Nebojša Tasić – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
Doc. Dr Danijela Tasić – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd
Dr Milan Arsić – Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd