Simpozijum 2019. godine

Osvrt na Prvi simpozijum doktora medicine 2019.godine.

Written by admin June 7, 2022 0 comment

Prvi simpozijum doktora medicine sa međunarodnim učešćem u organizaciji Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Doboj održan je od 19. do 21. septembra 2019.godine. u Doboju. Simpozijum je nosio naziv „Budućnost primarne zdravstvene zaštite“ i okupio više od 150 učesnika, preko 30 predavača, a prezentovano je preko 40 stručnih radova. Pored zdravstvenih radnika iz Doboja i drugih mjesta dobojske regije, Republike Srpske, Federacije BiH gosti predavači su bili iz Grčke, Izraela i Srbije. Učešće predstavnika ovih zemalja, kao i učešće doktora medicine iz zemalja regiona jasno upućuje na zaključak, da kada je u pitanju nauka, struka, edukacija, sticanje novih znanja, razmjena iskustava kao i međusobno upoznavanje i druženje zdravstvenih radnika prepreke ne postoje.
Zaključak Prvog Simpozijuma je bio da budućnost leži u traženju najboljih rješenja za što bolju zdravstvenu zaštitu, bolju organizaciju zdravstva i bolje zdravstveno stanje stanovništva. Akcenat je stavljen na potrebu jačanja primarne zdravstvene zaštite koja pruža sveobuhvatnu i kontinuiranu njegu te kroz promociju zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje, rehabilitaciju i palijativnu njegu obezbjeđuje najveći dio zdravstvenih usluga koje pojedinac treba tokom života. A to sve potvrđuje Deklaracija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja je potpisana u Astani 2018. godine koja je postavila primarnu zdravstvenu zaštitu kao osnovu za postizanje zdravlja za sve, a predhodile su joj konferencija u Alma Ati 1978. godine i druge konferencije o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Globalna strategija „Zdravlje za sve do 2000. godine“, što je preneseno kao aktuelan zadatak i u 21. vijeku.
Nekoliko mjeseci kasnije pojava COVID-19 pandemije upravo je ukazala da dobro organizovana primarna zdravstvena zaštita čini jednu od važnih karika u zbrinjavanju pacijenata, kako onih koji su oboljeli od COVID-19, tako i drugih akutnih i hroničnih bolesti. Ali i da dobra zdravstvena zaštita pacijenta leži u saradnji svih nivoa zdravstvene zaštite.
Uz ponos na sve učinjeno na Prvom simpozijumu doktora medicine sa međunarodnim učešćem, naučene lekcije iz vremena trajanja pandemije COVID-19 i želji da ovaj simpozijum postane tradicionalan, da se održava svake godine, srdačno vas pozivamo da nam se pridružite od 08. do 11. septembra 2022. godine na 2. Simpozijumu doktora medicine sa međunarodnim učešćem (https://simpozijumdoboj.com/?page_id=2207) da zajedno promovišemo znanje i preveniramo bolest.

dr Nesiba Mahmutović, spec. porodične medicine
dr Marina Jotić Ivanović, spec. porodične medicine